Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

Οι πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά παίρνουν τη διαχείριση απορριμμάτων στα χέρια τους και αυτοί που θέλουν να σπάσουν το μισογεμάτο ποτήρι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
της Πρωτοβουλίας πολιτών για την κοινωνική και δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά

¨Οι πολίτες του Δήμου Παύλου Μελά παίρνουν τη διαχείριση απορριμμάτων στα χέρια τους και αυτοί που θέλουν να σπάσουν το μισογεμάτο ποτήρι ¨

Η «Πρωτοβουλία πολιτών για την κοινωνική και δημόσια διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Παύλου Μελά», την οποία συγκρότησαν πολίτες, που συναντήθηκαν σε κοινούς αγώνες για τα περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά ζητήματα της περιοχής μας, απηύθυνε κάλεσμα για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί οι πολίτες «από τα κάτω», έναν κοινωνικό μη-κερδοσκοπικό συνεταιρισμό διαχείρισης των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στο δήμο μας, με σκοπό να εφαρμόσουμε στην πράξη μια διαχείριση των ΑΣΑ ολοκληρωμένη, αποκεντρωμένη και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Ένα συνεταιρισμό (και ΟΧΙ προφανώς ΚΟΙΝΣΕΠ), που θα συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι πολίτες του δήμου μας (ένα άτομο – μία ψήφος), ανεξάρτητο από πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, που θα διασφαλίζει την κοινωνική και  δημόσια διαχείριση των ΑΣΑ,  διώχνοντας μακριά τα φαντάσματα της αδιαφάνειας και των μεγάλων συμφερόντων.
Έχει στόχο να βοηθήσει εμάς τους ίδιους (τους Δημότες – το Δήμο) στο μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης, με τη  συμμετοχή των πολιτών, η οποία δε θα  εξαντλείται στην υποστήριξη και μόνο πρακτικών, συμβατών με το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης,  αλλά να πάρουν και χαρακτήρα πιο ενεργητικής και πιο άμεσης συμμετοχής των πολιτών (γονιών, εκπαιδευτικών, εργατών, επαγγελματιών, υπαλλήλων του Δήμου κλπ.), μέσα από μια ποικιλία συλλογικών δράσεων.
Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι πολίτες συμμετέχοντας μαζικά στην πρώτη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2015 στη Σταυρούπολη, στο Δήμο Παύλου Μελά,  με κεντρικό σύνθημα «Η διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά στα χέρια των πολιτών!». Το γεγονός έτυχε ευρείας αποδοχής πέρα από τα γεωγραφικά όρια του δήμου μας και της Θεσσαλονίκης, με δεκάδες δημοσιεύματα και μηνύματα υποστήριξης.
Η πρωτοβουλία αυτή για κοινωνική και δημόσια διαχείριση των ΑΣΑ έγινε στην πλέον κατάλληλη συγκυρία. Ο Δήμος Παύλου Μελά δήλωσε τη βούλησή του να συνεργαστεί με τους συνεταιρισμένους πολίτες για την ορθή διαχείριση των ΑΣΑ. Το ίδιο ακριβώς διατυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της παρούσας κυβέρνησης και στις προγραμματικές δηλώσεις της στη Βουλή για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μη-κερδοσκοπικοί συνεταιρισμοί της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην ορθή διαχείριση των ΑΣΑ.
Φυσικά, με την κοινωνική και δημόσια διαχείριση των ΑΣΑ από τους ίδιους τους πολίτες, υπάρχουν και οι δυσαρεστημένες μειοψηφίες: οι κερδοσκόποι που βλέπουν ότι θα χάσουν τα κέρδη τους αφού αυτά θα περάσουν στους πολίτες και οι γραφειοκράτες, που βλέπουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν και να καπελώσουν μια τέτοια μαζική κοινωνική διαδικασία.