Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Ποσότητα, σύσταση και ανακύκλωση αστικών στερεών απορριμμάτων Θεσσαλονίκης

Ποσότητα αστικών στερεών απορριμμάτων (σε τόνους), που ανακυκλώνονται  στη Θεσσαλονίκη (στα ΚΔΑΥ Συνδέσμου ΟΤΑ, Θέρμης, Καλλιθέας και Σίνδου) σε σύγκριση με αυτά που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης για το έτος 2011 


Ποσότητα και σύσταση αστικών στερεών απορριμμάτων (σε τόνους) στη Θεσσαλονίκη για τα έτη 2010 και 2011 (στοιχεία Συνδέσμου ΟΤΑ)


Ποσότητα και σύσταση ανακυκλώσιμων αστικών στερεών απορριμμάτων (σε τόνους) στη Θεσσαλονίκη (στο ΚΔΑΥ του Συνδ. ΟΤΑ) για τα έτη 2010 και 2011 (στοιχεία Συνδέσμου ΟΤΑ)