Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Η κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Μια ακόμη εκδήλωση συνδιοργανώθηκε το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 από την οργάνωση μας  και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης  με θέμα αυτή  τη φορά  την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων . Εισηγητές ήταν ο δήμαρχος κ. Λαμπάκης που μίλησε για την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων,  και  ο Δρ Κώστας Νικολάου καθηγητής- σύμβουλος περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο που αναφέρθηκε στην διαχείριση των απορριμμάτων από τους πολίτες για τους πολίτες. Προηγήθηκε εισαγωγική ενημέρωση από την οργάνωση μας   για την έννοια   τους στόχους  και τις προτεραιότητες  της κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που μπορεί να γίνει πράξη με την συνεργασία  Δήμου-  τοπικών φορέων - ενεργών πολιτών.
   Την εκδήλωση παρακολούθησαν πολίτες και εκπρόσωποι οργανώσεων από την Καβάλα, τη Δράμα την Κομοτηνή και την Ορεστιάδα, καθώς και από τους οικισμούς της  Παλαγίας του Αβαντα και τον οικισμό Ποντίων  που είναι οι πλησιέστεροι στον χώρο επεξεργασίας των σκουπιδιών. Αρκετοί από αυτούς πήραν τον λόγο και κατέθεσαν τις απόψεις τους. Τονίσθηκε μεταξύ άλλων ότι σημειώθηκε και σημειώνεται σημαντική καθυστέρηση στην  αποπεράτωση των απαραίτητων έργων ,καθώς και στη διάθεση των πιστώσεων που απαιτούνται.
   Ιδιαίτερα επιτυχημένη κρίθηκε από πολλούς η εισήγηση του Κ. Νικολάου  που έκλεισε με τις φράσεις "Η κοινωνική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων αποτελεί μηχανισμό ανύψωσης του πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών καλλιεργώντας τη συλλογικότητα, την ηθική και την αξία του «εμείς» σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιδεολογία του ατομισμού του «εγώ» που ενισχύεται ακόμη περισσότερο με πολιτικές κερδοσκοπικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου".
  Η Οικολογική Εταιρεία Έβρου  ως άμεσες προτεραιότητες για την εφαρμογή της κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων θέτει
 Α) την ενημέρωση- ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη συμμετοχή , και για την διαλογή των αποβλήτων στην πηγή τους ώστε να εξασφαλίσουμε την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και τα οικονομικά οφέλη των πολιτών από  αυτή την διαχείριση.
Β)  Με ευθύνη- πρόσκληση του Δήμου να γίνουν δράσεις κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου που ήδη εκπόνησε ο Δήμος.


Αλεξανδρούπολη,  7 Μαρτίου 2017

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Πανελλαδική συνάντηση Κ.ΑΛ.Ο., Καρδίτσα, 18-19 Μαρτίου 2017

Πανελλαδική Συνάντηση συνεργατικών εγχειρημάτων
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
Καρδίτσα, 18-19 Μαρτίου 2017

ΚΑΛΕΣΜΑ

Τα συνεργατικά εγχειρήματα που υπογράφουμε παρακάτω θεωρούμε ότι τα συνεργατικά εγχειρήματα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Ελλάδα, παρά το σημαντικά μεγάλο αριθμό τους και τη συνεπαγόμενη δυναμική τους, δρουν με μικρή δικτύωση μεταξύ τους και κατά συνέπεια με μικρή κοινωνική και οικονομική αποτελεσματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε απόπειρες προώθησης μιας πολιτικής θεώρησης της ΚΑΛΟ ως «μπάλωμα» στις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, απονεύρωσής της από οτιδήποτε εναλλακτικό φέρνει και φυσικά, πλήρους ενσωμάτωσής της.
Για μας η δικτύωση, η κοινωνική και οικονομική αλληλοϋποστήριξη και αλληλεγγύη των συνεργατικών εγχειρημάτων ΚΑΛΟ αποτελεί πρώτη και άμεση αναγκαιότητα και προτεραιότητα, τόσο για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ίδιων των εγχειρημάτων όσο και της ΚΑΛΟ.
Για τους λόγους αυτούς παίρνουμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε Πανελλαδική Συνάντηση όλων των συνεργατικών εγχειρημάτων ΚΑΛΟ στις 18-19 Μαρτίου 2017 στην Καρδίτσα, με ένα πλαίσιο, που θα συζητηθεί και συνδιαμορφωθεί «από τα κάτω», δηλαδή, από τα μέλη όλων των εγχειρημάτων, που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση. Σ' αυτή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εγχειρημάτων θα συνδιαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο και το οργανωτικό σχήμα της δικτύωσης. Με την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής Συνάντησης, η ομάδα πρωτοβουλίας καταργείται αυτοδίκαια.
Προτεινόμενα σημεία του πλαισίου συζήτησης :
·         Πολιτικό, οργανωτικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο δικτύωσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
·         επικέντρωση στον τρόπο που θα παράγονται πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των εγχειρημάτων της ΚΑΛΟ
·         παρουσίαση και ανάδειξη του υπαρκτού συνεργατικού κόσμου της δημιουργίας, αξιοπρέπειας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
·         έμπνευση και αφετηρία για τη δημιουργία νέων εγχειρημάτων σε νέους τομείς
·         Δημιουργία θεσμών και μηχανισμών από τους φορείς της ίδιας της ΚΑΛΟ σε όλα τα επίπεδα - κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό - “από τα κάτω”, όχι αντίστροφα, όχι από το κράτος, όχι από την αγορά,
·         συνεργατικά δίκτυα, τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή, που παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, ανοιχτά στην ένταξη και λειτουργία νέων εγχειρημάτων ΚΑΛΟ και σε διαδικασίες συνεχούς αναδιάρθρωσης, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής διεύρυνση του κύκλου συμμετεχόντων εγχειρημάτων ΚΑΛΟ, με στόχο την όλο και μεγαλύτερη κάλυψη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
Με δύο λόγια, προωθούμε μια διαδικασία ανάπτυξης ενός ευνοϊκού για την ΚΑΛΟ πλαισίου, στηριγμένου αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις, που θα αγωνίζεται και θα διεκδικεί τη δημιουργία μιας κοινωνίας και οικονομίας συνεργατικής και αλληλέγγυας, βασισμένης στη συμμετοχή, την αυτοδιαχείριση, το σεβασμό στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Τα συνεργατικά εγχειρήματα της πρωτοβουλίας, που υπογράφουν το κάλεσμα:
1.       Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου Ολύμπου “Βοσκός”, Λάρισα
2.       Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου, Χαλκιδική
3.       Αναπτυξιακή Καρδίτσας - ΑΝΚΑ
4.       Δίκτυο ΚοινΣΕπ Δυτικής Μακεδονίας
5.       Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας
6.       Κίνηση 136 – Συνεταιρισμοί νερού Θεσσαλονίκης
7.       ΚοινΣΕπ “Ανακυκλώνω στην Πηγή”, Πάτρα
8.       ΚοινΣΕπ "Γαληνός", Καβάλα
9.       ΚοινΣΕπ "Δημιουργίες", Θεσσαλονίκη
10.    ΚοινΣΕπ "Ζείδωρον",Κοζάνη
11.    ΚοινΣΕπ "Κρατήρας", Κοζάνη
12.    ΚοινΣΕπ "Μυγδονία", Θεσσαλονίκη
13.    ΚοινΣΕπ "Περισυλλογή", Θέρμη Θεσ/κης
14.    ΚοινΣΕπ "Σπείρα Γης", Πιερία
15.    ΚοινΣΕπ "Σπουρλίτα", Κοζάνη
16.    Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”
17.    Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, Θεσσαλονίκη
18.    Ομάδα Παραγωγών Αγίου Γεωργίου Γρεβενών
19.    Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία - ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
20.    Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν-Άλλοις”, Αθήνα
21.    Συνεταιρισμός εργοστασίου ΒΙΟΜΕ, Θεσσαλονίκη
22.    Συνεταιριστική “Εφημερίδα των Συντακτών”, Αθήνα
23.    Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας