Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση συλλογικοτήτων Βόρειας Ελλάδας για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων

Το Σάββατο 25.1.2014 στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συλλογικοτήτων της Β. Ελλάδας, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά από πρόσκληση της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ, Αθήνα) και της Πρωτοβουλίας για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΚΔΑ, Θεσσαλονίκη). Πήραν μέρος φορείς, κινήσεις πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα και πολίτες, τόσο από το νομό Θεσσαλονίκης, όσο και από άλλες περιοχές (Έβρος, Καβάλα, Σέρρες, Χαλκιδική, Ημαθία).

Στο επίκεντρο του προβληματισμού ήταν η εκτίμηση των εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ανταλλαγή εμπειριών από τις υπαρκτές κοινωνικές αντιστάσεις και η αναζήτηση τρόπων για τη συνέχιση και την επέκταση των κοινών δράσεων των συλλογικοτήτων.

Επιβεβαιώθηκε, για μια ακόμη φορά, ο αντικοινωνικός, αντιπεριβαλλοντικός, αντιοικονομικός και φιλοεργολαβικός χαρακτήρας του μοντέλου διαχείρισης που επιχειρείται να επιβληθεί. Ένα μοντέλο στηριγμένο στο συγκεντρωτισμό των μονάδων επεξεργασίας, στην αφύσικη διαστασιολόγησή τους, στον προσανατολισμό στην ενεργειακή αξιοποίηση - καύση, στο υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος διαχείρισης. Όπως προκύπτει και από τους διαγωνισμούς, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Β. Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη), αλλά και από αυτούς που προετοιμάζονται (ΒΔ και ΝΑ Θεσσαλονίκη).