Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Συνάντηση συλλογικοτήτων Βόρειας Ελλάδας για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων

Το Σάββατο 25.1.2014 στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συλλογικοτήτων της Β. Ελλάδας, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μετά από πρόσκληση της Πρωτοβουλίας συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ, Αθήνα) και της Πρωτοβουλίας για την κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΚΔΑ, Θεσσαλονίκη). Πήραν μέρος φορείς, κινήσεις πολιτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα και πολίτες, τόσο από το νομό Θεσσαλονίκης, όσο και από άλλες περιοχές (Έβρος, Καβάλα, Σέρρες, Χαλκιδική, Ημαθία).

Στο επίκεντρο του προβληματισμού ήταν η εκτίμηση των εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ανταλλαγή εμπειριών από τις υπαρκτές κοινωνικές αντιστάσεις και η αναζήτηση τρόπων για τη συνέχιση και την επέκταση των κοινών δράσεων των συλλογικοτήτων.

Επιβεβαιώθηκε, για μια ακόμη φορά, ο αντικοινωνικός, αντιπεριβαλλοντικός, αντιοικονομικός και φιλοεργολαβικός χαρακτήρας του μοντέλου διαχείρισης που επιχειρείται να επιβληθεί. Ένα μοντέλο στηριγμένο στο συγκεντρωτισμό των μονάδων επεξεργασίας, στην αφύσικη διαστασιολόγησή τους, στον προσανατολισμό στην ενεργειακή αξιοποίηση - καύση, στο υψηλό κόστος κατασκευής και λειτουργίας και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του συστήματος διαχείρισης. Όπως προκύπτει και από τους διαγωνισμούς, με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, που βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Β. Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη), αλλά και από αυτούς που προετοιμάζονται (ΒΔ και ΝΑ Θεσσαλονίκη).


Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που δημιουργεί η μεγάλη παραγωγή εξορυκτικών αποβλήτων και η διακίνηση επικίνδυνων προϊόντων μεταλλουργικής επεξεργασίας. Σήμερα στη Δυτική Μακεδονία και στη Χαλκιδική, αύριο σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλης σημασίας θεωρείται και η μη ελεγχόμενη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων, αλλά και των νοσοκομειακών-υγειονομικών αποβλήτων, με το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες υποδοχής και επεξεργασίας τους στη Β. Ελλάδα. Γεγονός που ενισχύει τους βάσιμους φόβους για την ανάμειξή τους με αστικά απόβλητα και την απόρριψή τους σε κοινούς ΧΥΤΑ, πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί και στην πράξη.

Εκφράστηκε η υποστήριξη σε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης, που δίνει έμφαση στην πρόληψη, στη διαλογή στην πηγή και στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση. Που στηρίζεται σε αποκεντρωμένες δράσεις, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, τέτοιες που περιορίζουν δραστικά την ανάγκη για μεγάλες μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων -συνεπώς και για μακρινές μεταφορές απορριμμάτων- και για τεράστιους χώρους ταφής (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ). Που υπερασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης, δημιουργεί πολλαπλά οφέλη (οικονομικά και κοινωνικά) για τους πολίτες και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί και αξιοποιεί τις όποιες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Που έχει χαμηλό κόστος και δεν διογκώνει τα δημοτικά τέλη. Που είναι εφικτό και άμεσα υλοποιήσιμο.

Καταρρίφθηκε ο μύθος ότι η εξέλιξη είναι προδιαγεγραμμένη, επειδή η κυβέρνηση και πολλές περιφέρειες προχωρούν σε διαγωνισμούς - καρμπόν για την κατασκευή και την ανάθεση της λειτουργίας υποδομών διαχείρισης με τη φιλοσοφία που περιγράφηκε. Σημειώθηκε ότι, ακόμη, δεν υπάρχει πουθενά οριστική κατακύρωση έργου. Υπάρχει, συνεπώς, η δυνατότητα να ανατραπεί αυτό το σχέδιο. Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ένας συνδυασμός δυναμικών κοινωνικών και πολιτικών δράσεων, που θα βάλει σε «κίνηση» και την αυτοδιοίκηση και θα έχει στόχο:
·      την αποτροπή της υλοποίησης των υφιστάμενων σχεδιασμών, που, πρακτικά, σημαίνει «πάγωμα» και ακύρωση των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με
·      την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών για την υλοποίηση δράσεων αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.

Τέλος, αναγνωρίστηκε η ανάγκη καλύτερου συντονισμού όλων των συλλογικοτήτων και των πολιτών που εμπλέκονται σε κάθε είδους κινηματικές δραστηριότητες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με σκοπό την ενιαιοποίηση των βασικών στόχων και την ανάπτυξη πυκνών κοινών δράσεων και παρεμβάσεων. Η διαδικασία αυτή έχει, ήδη, ξεκινήσει και θα επιχειρηθεί να ολοκληρωθεί στη νέα, πανελλαδική αυτήν τη φορά, συνάντηση συλλογικοτήτων, που οργανώνει η ΠΡΩΣΥΝΑΤ, στην Αθήνα, το Σαββατοκύριακο 22-23/2/2014.

Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) http://prosynat.blogspot.gr - prosynat@gmail.com
                                                           
    Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Διαχείριση των Απορριμμάτων (ΠΚΔΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου