Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013

Πρόστιμο στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης για το ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Πρόστιμο ύψους 63.053 ευρώ επέβαλε η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Σύνδεσμο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, καθώς παραβίασε διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορούν τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, οι παραβάσεις για τις οποίες γίνεται η επιβολή του προστίμου έχουν ως εξής:
1η παράβαση: Η εγκατάσταση δεν ελέγχονταν συστηματικά για τυχόν διαρροές. Η υπηρεσία της Περιφέρειας σε έλεγχο που έκανε, εντόπισε πρόβλημα διαρροής στραγγισμάτων στους ελεύθερους χώρους του ΧΥΤΑ, ενώ παλαιότερα και ο σύλλογος «Φίλοι της Γης» είχε καταγγείλει το εν λόγω θέμα. Η υπηρεσία της Περιφέρειας δεν ενημερώθηκε για το πρόβλημα της διαρροής στραγγισμάτων, παρά μόνο για τη λειτουργία της μονάδας αντίστροφης ώσμωσης. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.457 ευρώ.


2η παράβαση: Δεν επαρκούσε το σύστημα συλλογής στραγγισμάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σύνδεσμος δεν αντιμετώπισε με επάρκεια το θέμα της διαχείρισης των στραγγισμάτων, ώστε να μην διατίθενται ανεπεξέργαστα στραγγίσματα στο έδαφος ή σε άλλο φυσικό αποδέκτη, αφού όπως αναφέρεται στην έκθεση της Περιφέρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα γινόταν απόθεση στραγγισμάτων στο έδαφος με τρόπο ανεξέλεγκτο, χωρίς να υπάρχει μελέτη και χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.440 ευρώ.
3η παράβαση: Δεν γνωστοποιήθηκε η διαρροή ανεξέλεγκτων στραγγισμάτων. Στην υπηρεσία της Περιφέρειας δεν έγινε οποιαδήποτε γνωστοποίηση σχετικά με τη διαφυγή ανεπεξέργαστων σταγγισμάτων από την εγκατάσταση του ΧΥΤΑ. Η διαρροή κατέληγε εκτός των ορίων της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 3.200 ευρώ.
4η παράβαση: Ελλιπή στοιχεία από τον ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με το έγγραφο της Περιφέρειας, η συλλογή στοιχείων για τον ΧΥΤΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει και πληροφορίες για την ογκομέτρηση (επιφάνεια καλυπτόμενη από τα απόβλητα, όγκος και σύνθεση αποβλήτων, μέθοδος απόθεσης, χρόνος και διάρκεια απόθεσης και υπολογισμός της εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας). Ως αιτιολογικό για την παράλειψη αυτή, ο σύνδεσμος αναφέρει πως βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης για την αποτύπωση του απορριμματικού αναγλύφου. Επιβλήθηκε πρόστιμο11.984 ευρώ.
5η παράβαση: Πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Τα υγρά που εξέρχονταν από τον ΧΥΤΑ υπερέβαιναν τα νομοθετημένα όρια για τις παραμέτρους BOD5, COD, αιωρούμενα στερεά, αγωγιμότητα, φαινόλες ολικές, φωσφορικά και ολικό άζωτο. Παρ' όλο που η παροχή των ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν μικρή, λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός και του γεγονότος ότι η ευρύτερη περιοχή διαθέτει ειδικό καθεστώς προστασίας (Ramsar, Natura 2000), η προκληθείσα ρύπανση οδήγησε σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επιβλήθηκε πρόστιμο20.972 ευρώ.
«Δηλητηριάζει τον τόπο μας»
Σε ανακοίνωσή τους οι «Φίλοι της Γης» κάνουν λόγο για δικαίωση του αγώνα τους για την καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
«Επιτέλους, μετά από τόσο μεγάλο αγώνα και καταγγελίες προς διάφορες υπηρεσίες, δόθηκε ένα, έστω και μικρό, πρόστιμο στον ΟΤΑ για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης» αναφέρουν μεταξύ άλλων και συμπληρώνουν: «το έργο που έγινε και διαφημιζόταν για την προστασία του περιβάλλοντος, μολύνει και δηλητηριάζει τον τόπο μας» αναφέρει η σημερινή ανακοίνωσή τους». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «Φίλοι της Γης» σε παλαιότερη ανακοίνωσή τους είχαν καταγγείλει με φωτογραφικό υλικό την παρουσία σκουρόχρωμων στραγγισμάτων έξω από το χώρο του ΧΥΤΑ.

Πηγή: Π. Μητρακούδης, www.lagadas.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου