Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων στην αποκομιδή


Όχι στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων
Όχι στα εργοστάσια καύσης
Ναι στην πρόταση κοινωνικής διαχείρισης των απορριμμάτων

Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων στην αποκομιδήΤις τελευταίες μέρες οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, δίνουν σκληρούς αγώνες ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την εφεδρεία και την μείωση των απολαβών τους, που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση. Προσπαθώντας να εξυπηρετήσει δύο σκοπούς (καταστολή και ιδιωτικοποίηση), η κυβέρνηση απειλεί ότι αν δεν σταματήσει η απεργία θα κλείσει τις υπηρεσίες αποκομιδής των Δήμων και θα προσλάβει ιδιώτες! Έτσι προσπαθεί να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των εργολάβων που δραστηριοποιούνται στο έργο της αποκομιδής. Αυτό δεν πρέπει να περάσει!
Επίσης τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή εργοστασίων καύσης που θα διαχειρίζονται τα σκουπίδια. Ούτε αυτό πρέπει να περάσει!
Το θέμα της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων συνδέονται μεταξύ τους και θα πρέπει οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες όπου θα χτιστούν τα εργοστάσια καύσης ή νέοι “χώροι υγειονομικής ταφής”, να δώσουν μια δυναμική απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης και των εργολάβων. Μια αντιπρόταση για την κοινωνική διαχείριση και αποκομιδή των απορριμμάτων είναι η ακόλουθη:

Λέμε ΟΧΙ στους ΧΥΤΑ και στις χωματερές!
  • Επειδή ρυπαίνουν το έδαφος, τα νερά και τον αέρα και από εκεί οι ρύποι περνούν στα φυτά , στα ζώα και στον άνθρωπο.
  • Επειδή έχουν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις (απαξίωση γης, πτώση του βιοτικού επιπέδου κτλ) για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.   

Λέμε ΟΧΙ στα εργοστάσια καύσης!
  • Επειδή εκπέμπονται αέριοι ρύποι, μέταλλα, διοξίνες και φουράνια (τοξικές ουσίες, που μπορούν να προκαλέσουν μεταλλάξεις και τερατογενέσεις), καθώς και πολυαρωματικές ενώσεις (ουσίες καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες).
  • Επειδή οδηγεί σε οικονομικά και περιβαλλοντικά βάρη, που πληρώνουν οι πολίτες (διαμέσου των υπέρογκα αυξημένων δημοτικών τελών για τη διαχείριση των απορριμμάτων και των φόρων που αντιστοιχούν στο κόστος της περιβαλλοντικής βλάβης) και σε κέρδη για την επιχείρηση, που θα αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Λέμε ΝΑΙ σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων:
Μια κοινωνική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων με το χαμηλότερο κόστος, με τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου είναι αυτή που βασίζεται στους τρεις άξονες: μείωση-πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση-λιπασματοποίηση, έτσι ώστε μια πολύ μικρή ποσότητα αδρανών απορριμμάτων να καταλήγει σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).

Γιατί λέμε ΝΑΙ στην πρόληψη-μείωση των απορριμμάτων
·         Επειδή αποφεύγεται μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων
·         Επειδή μειώνονται οι τιμές ένεκα αποφυγής περιττών εξόδων (πχ συσκευασίας) με όφελος για τους καταναλωτές
·         Επειδή αποφεύγεται μέρος των φόρων που αντιστοιχούν στο κόστος της περιβαλλοντικής βλάβης
·         Επειδή τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να κατανέμονται κοινωνικά δίκαια

Γιατί λέμε ΝΑΙ στην επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων
·         Επειδή αποφεύγεται μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων
·         Επειδή εξοικονομείται εισόδημα για τους πολίτες (τα επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα είναι φθηνότερα)
·         Επειδή αποφεύγεται μέρος των φόρων που αντιστοιχούν στο κόστος της περιβαλλοντικής βλάβης
·         Επειδή δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο
·         Επειδή τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να κατανέμονται κοινωνικά δίκαια

Γιατί λέμε ΝΑΙ στην ανακύκλωση-λιπασματοποίηση των απορριμμάτων
·         Επειδή αποφεύγεται μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων
·         Επειδή αποφεύγεται μέρος των φόρων που αντιστοιχούν στο κόστος της περιβαλλοντικής βλάβης
·         Επειδή δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο
·         Επειδή εξοικονομούνται πόροι (πρώτες ύλες και ενέργεια)
·         Επειδή τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη μπορούν να κατανέμονται κοινωνικά δίκαια, εφόσον η διαχείριση δεν γίνεται από ιδιωτική επιχείρηση, αλλά από φορείς των τοπικών κοινωνιών.

Μια πρόταση που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μικρή κλίμακα, σε επίπεδο Δήμων ή ομάδων Δήμων (μέχρι και 200.000 κατοίκους) ώστε να είναι δυνατός ο πλήρης διαχωρισμός των απορριμμάτων (ανακυκλώσιμα, οργανικά και αδρανή υλικά) σε εγκαταστάσεις που δεν θα προκαλούν επιβάρυνση ούτε στο περιβάλλον, ούτε στην υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων.
Μια τέτοια μορφή διαχείρισης μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ρίξει κατακόρυφα τα δημοτικά τέλη και να προσφέρει σημαντικά έσοδα στους δήμους, τα οποία κάτω από συνθήκες εργατικού και τοπικού ελέγχου να αξιοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
Οι μονάδες αυτές απαιτούν φτηνό και απλό μηχανολογικό εξοπλισμό και μπορούν να δημιουργηθούν από τους ίδιους τους Δήμους.
Την ίδια στιγμή, δημιουργούν θέσεις εργασίας καθώς απαιτούν κυρίως εργατικά χέρια, τείνουν σε παραγωγή μηδενικών αποβλήτων, δεν προξενούν κανένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, ούτε εκπέμπουν οσμές.
Τέλος παράγουν εξαιρετικής ποιότητας χρήσιμα προϊόντα (π.χ. εδαφοβελτιωτικό υλικό κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους της κάθε περιοχής ή να πωληθούν, έτσι ώστε τα έσοδα των Δήμων να αυξηθούν και τα δημοτικά τέλη να μειωθούν.

Γι’ αυτό απαιτούμε αντί για ΧΥΤΑ και εργοστάσια καύσης σκουπιδιών που θα τα εκμεταλλεύονται μεγαλοεργολάβοι, να δημιουργηθούν μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην ιδιοκτησία των Δήμων (ή ομάδων Δήμων), υπό τον έλεγχο των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν και τους καρπούς αυτής της διαχείρισης.

Ο αγώνας για μια κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων θέλουμε να συνδεθεί με τον αγώνα των εργαζομένων στην αποκομιδή. Μαζί παλεύουμε και για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και για μια ολοκληρωμένη λύση του ζητήματος των απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου